تازه ترین خبرها و اطلاعیه های کلینیک

پيام رئیس کلینیک

در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی و همسو با سیاست های جامع نظام سلامت کشور،کلینیک های ویژه با هدف ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع،بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه،ایجاد دسترسی و تامین درمان بیماران،ارتقاء انگیزش اعضای هیات علمی تمام وقت به منظور افزایش کیفیت درمان و حضور موثر هیات علمی ،راه اندازی و در جهت تحقق این اهداف اقدام می نمایند.
دکتر هادی باقری حسینی

ایام هفته : شنبه تا پنج شنبه

7:30 صبح الی 12 شب

ایام هفته : جمعه

تعطیل می باشد

ایام هفته : تعطیلی رسمی

تعطیل می باشد

اداره آموزش و توسعه کارکنان
سامانه نقلیه
نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک
ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی 

اتوماسیون اداری
سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی 
فیش حقوقی
دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان 

سامانه رفاهی کارکنان
سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان

دعوت به همکاری

تخصص و فوق تخصص